адрес Варна, ул. Дебър 22 телефон 0878/337512 / 0886/907515 работно време РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК 9:00-17:00Ч. ОТКРИЙТЕ НИ facebook
счетоводни услуги Варна
 

Обработка на работната заплата


ТРЗ
Обработка на работни заплати, пълно обслужване ЛС и ТРЗ (payroll)
Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал.Това ще ви позволи да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели.
Това не само ще ви улесни, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.
Административни услуги – ЛСОтдел “Личен състав” е отговорен за процесите, свързани с персонала – от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

    изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
    регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) – по електронен път;
    изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
    поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
    изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
    изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
    изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);

Обработка на работни заплати – ТРЗ

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.

Това включва:

    обработка на променливата месечна ТРЗ информация – допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. – това става по утвърден присъствен график;
    отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера – промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
    организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.;

След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.
Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати – поддържане на лични досиета, изготвяне на ведомост и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

 

Услугите, които извършваме месечно за нашите клиенти са:

    Консултации относно формата на наемане на персонала;
    Изготвяне на трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
    Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
    Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
    Изготвяне на документи по прекратяване на трудови договори;
    Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране;
    Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
    Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
    Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
    Поддържане на лични досиета на персонала;
    Консултации по конкретни казуси.

Ако тази услуга Ви интересува и имате нужда от повече информация за нейната цена, посете нашата секция “Цени”.    

М&С Счетоводни и бизнес услугипубликуване на отчети online счетоводител

Меню
Начало
За нас
Политика за защита на личните данни
Контакти
Услуги
Счетоводни услуги
Консултации
Административни услуги
Полезна информация
Онлайн счетоводство
Полезно / Актуално
Отчети
Контакти
0878/337512
0886/907515
тел./факс: 052/699-639
е-mail: office@msvarna.com

2024, Всички права запазени.