адрес Варна, ул. Дебър 22 телефон 0878/337512 / 0886/907515 работно време РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК 9:00-17:00Ч. ОТКРИЙТЕ НИ facebook
счетоводни услуги Варна

Онлайн счетоводство


Какви услуги може да ползвате с  ON-LINE СЧЕТОВОДИТЕЛ?

    Да използвате нашите електронни сертификати за комуникация с държавната администрация като подаваме всички документи от Ваше име, по електронен път - Справки-декларации по ЗДДС, декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62, ал.4 КТ, годишни данъчни декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.
    Да издаваме фактури от ваше име и да ви ги изпращаме по електронната поща в удобен .pdf формат.
    Да депозирате искания, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; ние ще оформим необходимите документи, ще ги заверим в НАП и ще ви ги изпратим на електронната ви поща.
    Ще изготвим всички необходими документи във връзка със сключване на трудови договори, договори за управление и контрол и граждански договори, анекси към такива договори; документи във връзка с прекратяване на трудови договори - заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, удостоверения и др. Всички документи ще се изпратят на Вашата електронна поща - Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате и да ги връчите на работника.
    Да депозирате искания за издаване на документи, свързани с персонала - служебни бележки, удостоверения и други, както и да ги получавате на електронната си поща.
    Да използвате нашия офис за кореспонденция с различни институции; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или електронна поща.
    Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща.
    Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашата електронна поща за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка - ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки.
    Електронно банкиране - много удобен начин за работа с банката, спестявате си ходенето до банковия клон , чакането на опашки и не на последно място - таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Как да ползвате услугата?

Виж тук

публикуване на отчети online счетоводител

Меню
Начало
За нас
Политика за защита на личните данни
Контакти
Услуги
Счетоводни услуги
Консултации
Административни услуги
Полезна информация
Онлайн счетоводство
Полезно / Актуално
Отчети
Контакти
0878/337512
0886/907515
тел./факс: 052/699-639
е-mail: office@msvarna.com

2024, Всички права запазени.