адрес Варна, ул. Дебър 22 телефон 0878/337512 / 0886/907515 работно време РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК 9:00-17:00Ч. ОТКРИЙТЕ НИ facebook
счетоводни услуги Варна

Отчети

Публикуване на ГФО
Съгласно Закона за счетоводството определен кръг предприятия трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.

Цени за публикуване на ГФО в нашия сайт:
ГФО изпратен на ел. поща - 7.00 лв. (за една финансова година) ГФО изпратен на хартиен носител, публикуване и сканиране - 15.00 лв. (за една финансова година) Задължително се издава фактура, която получавате на предоставената ни от Вас ел. поща.

Попълни формата тук

Уважаеми клиенти, Вашият отчет не трябва да надвишава 8 Мегабайта!

- Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър;
- Всички неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД);
- Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.

Предприятия, съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

публикуване на отчети online счетоводител

Меню
Начало
За нас
Политика за защита на личните данни
Контакти
Услуги
Счетоводни услуги
Консултации
Административни услуги
Полезна информация
Онлайн счетоводство
Полезно / Актуално
Отчети
Контакти
0878/337512
0886/907515
тел./факс: 052/699-639
е-mail: office@msvarna.com

2024, Всички права запазени.